กลไก

9R

Spring Drive

Spring Drive คือเทคโนโลยีกลไกที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างพลังงานได้เหมือนกับนาฬิกาจักรกลที่หรูหราแต่พิเศษตรงที่ได้ผสมผสานคุณสมบัตินี้เข้ากับตัวปรับตั้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งมอบระดับความเที่ยงตรงที่ไม่มีนาฬิกา
จักรกลเรือนไหนเทียบได้

การผสมสานการประกอบนาฬิกาจักรกลเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้นาฬิกาที่ดีที่สุดของทั้งสองระบบ

องค์ประกอบหลัก 2 อย่างที่อยู่เบื้องหลังการทำงานคือ แหล่งพลังงานและระบบการควบคุมเวลา

Spring Drive เป็นกลไกที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานแรงบิดระดับสูงของนาฬิกาจักรกลเข้ากับแผงวงจรรวม (Integrated Circuit (IC)) ที่มีความเที่ยงตรงสูงของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์

    Current :
  • TH
  • EN