Evolution 9 Collection
นาฬิกายุคใหม่จาก Grand Seiko

Evolution 9 Collection นาฬิกายุคใหม่จาก Grand Seiko

ดีไซน์ใหม่สำหรับยุคใหม่

เช่นเดียวกับคาลิเบอร์ 9SA5 และ 9RA2 ที่มีนัยสำคัญและเป็นสิ่งกำหนดทิศทางพัฒนาการทางเทคนิคของ Grand Seiko เรือนเวลาคอลเลกชั่นนี้ได้กำหนดแนวทางใหม่สำหรับการออกแบบขึ้นมา และเป็นสาส์นส่งถึงคนรุ่นต่อไปด้วยเส้นสายที่ชัดเจน ร่างปรากฏที่ทรงพลัง และการเปล่งประกายอย่างเงียบสงบ ทั้งยังแฝงรากฐานอันล้ำลึกแห่งประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม

มรดกและสายเลือดของ Grand Seiko ถูกแสดงออกอย่างชัดเจนและจริงแท้ในทุกวิถีตามหลักการ Grand Seiko Style (แกรนด์ ไซโก สไตล์) ที่กำเนิดขึ้นใน ค.ศ.1967 ด้วยเรือนเวลา 44GS อันโด่งดัง แต่ถูกนำมาตีความใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสำหรับทศวรรษต่อไปที่กำลังใกล้เข้ามา คุณลักษณะของความแม่นยำ ความชัดเจน และความงดงาม อันเป็นความเลอเลิศแห่ง Grand Seiko ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกรายละเอียดหากมากับพลังและความล้ำลึกในรูปแบบใหม่ทั้งรูปทรงของตัวเรือนและรูปลักษณ์ของหน้าปัด ดีไซน์ของคอลเลกชั่นนี้จึงแสดงออกถึงความแข็งแกร่งและมีพลัง แต่ยังคงความสงบนิ่งและความสุขุมเอาไว้

    Current :
  • TH
  • EN