นับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ที่ Grand Seiko เติบโตและลูกค้าให้การตอบรับในระดับสากลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ Grand Seiko ขยายบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้ Grand Seiko มีความยินดีที่จะขยายระยะเวลารับประกันจาก 3 ปี เป็น 5 ปี ให้กับนาฬิกา Grand Seiko ทุกเรือน ที่มีการจำหน่ายจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วโลก รวมถึง Grand Seiko Boutique และ Grand Seiko Boutique Online ซึ่งการขยายระยะเวลาการรับประกันจาก 3 ปี เป็น 5 ปี จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 เป็นต้นไป และมีผลกับนาฬิกา Grand Seiko ทุกเรือนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 – 30 กันยายน 2021 ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูลการรับประกันของนาฬิกาแต่ละเรือนจะได้รับการลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อให้บริการหลังการขายสามารถให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

การรับประกันใหม่นี้ จะครอบคลุมถึงตัวเรือนนาฬิกา (ตัวเรือนและตัวเครื่อง) โดยนาฬิกาทุกๆ เรือนจะได้รับการดูแลจากช่างนาฬิกาผู้มากประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Grand Seiko Service Center ที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วโลก

เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่นาฬิกาทุกเรือนของ Grand Seiko ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยพันธกิจที่จะส่งมอบนาฬิกาที่มีความทนทานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมๆ กับการทำหน้าที่เป็นเครื่องบอกเวลาที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ การขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้าเป็น 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตนาฬิกา และช่วยเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อนานาฬิกา Grand Seiko และความมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ติดตามได้ที่ https://www.grand-seiko.com/global-en/support