Time, nature and beauty

เวลา ธรรมชาติ และความงาม

เวลา ธรรมชาติ และความงาม

สี ความเปรียบต่าง และละครแห่งแสง

การดูเวลาจากเข็ม GMT จาก 3 สีทั้ง 3 เรือนมีความชัดเจนรวมไปถึงสีสันที่สดใสทำให้เข็ม GMT ดูโดดเด่นท่ามกลางหน้าปัดสีเข้ม ทั้งยังมีขนาดยาวไปจนถึงขอบหน้าปัดเพื่อให้อ่านค่าเวลาแบบ 24 ชั่วโมงได้อย่างแม่นยำ เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีถูกตัดอย่างแหลมคมเช่นเดียวกับหลักชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าจะสะท้อนแสงได้ดีแม้แต่แสงที่สลัวที่สุดและสามารถเปล่งประกายออกมาได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากความชัดเจนในการอ่านค่าคือคุณลักษณะสำคัญของ Grand Seiko สี ความเปรียบต่าง และแสง จึงถูกใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าสภาพแสงโดยรอบจะเป็นอย่างไรก็ตาม

สี ความเปรียบต่าง และ
ละครแห่งแสง

การดูเวลาจากเข็ม GMT จาก 3 สีทั้ง 3 เรือนมีความชัดเจนรวมไปถึงสีสันที่สดใสทำให้เข็ม GMT ดูโดดเด่นท่ามกลางหน้าปัดสีเข้ม ทั้งยังมีขนาดยาวไปจนถึงขอบหน้าปัดเพื่อให้อ่านค่าเวลาแบบ 24 ชั่วโมงได้อย่างแม่นยำ เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีถูกตัดอย่างแหลมคมเช่นเดียวกับหลักชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าจะสะท้อนแสงได้ดีแม้แต่แสงที่สลัวที่สุดและสามารถเปล่งประกายออกมาได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากความชัดเจนในการอ่านค่าคือคุณลักษณะสำคัญของ Grand Seiko สี ความเปรียบต่าง และแสง จึงถูกใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าสภาพแสงโดยรอบจะเป็นอย่างไรก็ตาม

กลุ่มสินค้า

    Current :
  • TH
  • EN