Chinese New Year Gifts Collection

เสริมสิริมงคลกับของขวัญวันปีใหม่จีน

Chinese New Year Gifts

สีมงคลกับของขวัญวันปีใหม่จีน

Grand Seiko Colors for Good Fortune

เรือนเวลาที่มาพร้อม สีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน อันเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำ ซึ่งนำมาสู่ความมั่งคั่ง และความสุข

‘สีแดง’ สัญลักษณ์แห่งธาตุไฟ สีมงคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สื่อถึงความสุข ความสำเร็จ ความโชคดี พละกำลัง แสงสว่าง และความมีชีวิตชีวา เข็มสีแดงของเรือนเวลา Grand Seiko GMT จึงเป็นตัวแทนแห่งสีมงคลที่เหมาะแก่การสวมใส่

Sport Red GMT

‘สีทอง’ สัญลักษณ์แห่งธาตุดิน แสดงถึงความมั่งคั่ง เสริมสถานะของผู้สวมใส่

‘สีทอง’ สัญลักษณ์แห่งธาตุดิน แสดงถึงความมั่งคั่ง เสริมสถานะของผู้สวมใส่

‘สีแดงเบอร์กันดี’ สอดคล้องกับ ‘Viva Magenta’ สีแพนโทนแห่งปี 2023 ช่วยเสริมพลังได้เป็นอย่างดี

‘สีแดงเบอร์กันดี’ คล้ายกับ ‘Viva Magenta’ สีแพนโทนแห่งปี 2023 เติมชีวิตชีวาช่วยเสริมพลัง

    Current :
  • TH
  • EN