การอนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติของที่ราบสูงฮิรานิวะในจังหวัดอิวาเตะ

ความเคารพในธรรมชาติคือสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตนาฬิกา Grand Seiko ในทุกแง่มุม ด้วยเหตุนี้ นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป Grand Seiko จะทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อปกป้อง รักษาและอนุรักษ์ ป่าต้นเบิร์ชสีขาวบนที่ราบสูงฮิรานิวะ (Hiraniwa Plateau) ในจังหวัดอิวาเตะ (Iwate) ที่ยังไม่ถูกทำลาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ผลิตนาฬิการะบบกลไกของ Grand Seiko ทั้งหมด

ที่ราบสูงฮิรานิวะเป็นที่รู้จักในฐานะที่ราบสูงที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะ ทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีต้นเบิร์ชสีขาวพันธุ์พื้นเมืองมากกว่า 300,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 เฮกตาร์
ที่ราบสูงซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตร แสดงถึงความหลากหลายและความสวยงามของธรรมชาติในทุกฤดูกาลของปี

Grand Seiko andTHE NATURE OF TIME

ความงาม ความหลากหลายและความลึกลับของโลกแห่งธรรมชาติ คือหัวใจแห่งจิตวิญญาณของ Grand Seiko
แสงที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดเงา
ลมพัดทำให้ต้นไม้สั่นไหวและน้ำกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่น
หิมะโปรยปราย สร้างลวดลายหลากหลายอย่างไม่รู้จบ
และเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไป จังหวะอันเป็นนิรันดร์ของกาลเวลาได้จุดประกายจินตนาการของญี่ปุ่นและเป็นแรงบันดาลใจในทุกแง่มุมของ Grand Seiko นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูงที่รังสรรค์เพื่อให้สืบสานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคน Grand Seiko พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติแห่งเวลาอย่างแท้จริง

Grand Seiko แสวงหาการเฉลิมฉลองให้กับความงามแห่งธรรมชาติด้วยพื้นหน้าปัดที่มีหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น รูปทรงและแนวเขาอิวาเตะ (Iwate) ทุ่งหิมะของชินชู (Shinshu) และล่าสุดกับป่าต้นเบิร์ชสีขาวของฮิรานิวะ (Hiraniwa)

Photo of : SBGJ203

SBGJ203

Photo of : SBGA211

SBGA211

Photo of : SLGH005

SLGH005

Grand Seiko ภูมิใจที่ได้สะท้อนความเคารพต่อความงามแห่งธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีส่วนในการร่วมอนุรักษ์ความงามอันบริสุทธิ์ของป่าต้นเบิร์ชสีขาวของที่ราบสูงฮิรานิวะ

PAGE TOP